Huyện Văn Bàn tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chủ chốt thực hiện nhiệm vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao
Lượt xem: 122

         Triển khai Kế hoạch số 321/KH-UBND ngày 05/08/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2023.

         Sáng ngày 25/4/2023 Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai phối hợp với UBND huyện tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chủ chốt được giao theo dõi, tham mưu thực hiện nhiệm vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, gồm: Đối tượng là thành viên của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật của huyện; Lãnh đạo chủ chốt, cán bộ, công chức của các xã, thị trấn thuộc huyện.

anh tin bai

Đồng chí: Lương Thanh Hương - Phó chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện Văn Bàn

         Trong những năm qua việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Văn Bàn đã được Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ và cơ bản đúng quy định. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, UBND các xã, thị trấn đã tích cực triển khai thực hiện xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo hướng dẫn chung của Sở Tư pháp và UBND huyện.

         Tuy nhiên, việc tổ chức đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ở một số xã còn chưa được quan tâm; nhận thức chung của một số cán bộ, công chức còn hạn chế, việc triển khai thực hiện còn chậm; một số nội dung xây dựng, đánh giá các tiêu chí chưa sát, chưa phản ánh đúng hết thực tế tình hình địa phương; tiến độ hoàn thiện hồ sơ một số xã còn chậm.

         Với mục tiêu trang bị cho thành viên của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật và đội ngũ cán bộ, công chức chủ chốt của cấp xã được giao theo dõi, tham mưu thực hiện nhiệm vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật hiện hành về đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Tại Hội nghị các đại biểu được trao đổi về các chuyên đề: (1) Tổng quan nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; (2) Kỹ năng lập hồ sơ, đánh giá, chấm điểm các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật theo quy định của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP; (3) Giải đáp các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ở cơ sở.

anh tin bai

Các đại biểu trao đổi cùng với giảng viên

         Tiếp nối thành công của hội nghị bồi dưỡng chuyên sâu chuyên sâu về xây dựng xấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao đã được tổ chức vào năm 2022, tại hội nghị này các đại biểu đã được nhắc lại kiến thức và tìm hiểu nâng cao, kỹ lưỡng hơn các nội dung chuyên đề cùng với đó là trao đổi với giảng viên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật tại cơ sở.

         Thông qua Hội nghị, giúp cho các đại biểu, nhất là đội ngũ công chức, người được phân công thực hiện nhiệm vụ theo dõi, triển khai xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nắm bắt đầy đủ, kịp thời các nội dung của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc triển khai các hoạt động xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện./.

Đỗ Ngọc, VP.HĐND&UBND
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI
Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND huyện Văn Bàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn
Điện thoại: 02143.822.170| Fax: 02143.822.170
Email: contact-vanban@laocai.gov.vn
image banner