Huyện Văn Bàn tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật đợt III năm 2022
Lượt xem: 88

         Thực hiện kế hoạch Kế hoạch số 208/KH-UBND, sáng ngày 22/7/2022 UBND huyện Văn Bàn tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật đợt III năm 2022. Tới dự Hội nghị có đồng chí Lương Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện, các đồng chí báo cáo viên pháp luật cấp huyện; Ủy viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội huyện; Lãnh đạo UBND, Trưởng Công an, Công chức phụ trách lĩnh vực: Tư pháp - Hộ tịch; Tài chính - Kế toán; Địa chính - Xây dựng; Văn phòng - Thống kê các xã, thị trấn; đại diện các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện.

Đồng chí Lương Thanh Hương phát biểu khai mạc Hội nghị

         Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên pháp luật của huyện triển khai 03 Luật mới, gồm: Luật Điện ảnh; Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Cảnh sát cơ động được Quốc hội khoá XV thông qua tại kỳ họp thứ ba; Thông tư số 02/2022/TT-PTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; Quyết định 1418/QĐ-BTTTT ngày 22/7/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Tiêu chí nhận diện “báo hóa” tạp chí, “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hóa” mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí; Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND, ngày 19/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI, kỳ họp thứ 5 ban hành quy định một số nội dung về cơ chế thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

         Bên cạnh đó, Hội nghị còn thực hiện tuyên truyền nhắc lại Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành (gồm: Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú; Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê.

         Đây là các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung và ý nghĩa hết sức quan trọng, điều chỉnh các mối quan hệ của xã hội trên các lĩnh vực, trên tinh thần nâng cao quyền làm chủ của nhân dân, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giữ gìn an ninh quốc gia.

Báo cáo viên thực hiện triển khai

Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật đợt III đã  quán triệt kịp thời tới tất cả các cơ quan, đơn vị; các xã, thị trấn, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện về nội dung cơ bản các văn bản luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6 và các văn bản quy phạm pháp luật khác của Trung ương, của tỉnh Lào Cai ban hành, từ đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện về vị trí, vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội và thúc đẩy nhu cầu tự tìm hiểu pháp luật và chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Đỗ Ngọc, VP. HĐND&UBND
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 891
  • Trong tuần: 2,657
  • Tất cả: 1,126,115
Đăng nhập