Liên thông: Xã - Huyện
Lượt xem: 137
XÂY DỰNG Quy hoạch xây dựng Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Quyết định số 4647/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Y TẾ Dân số-kế hoạch hóa gia đình Cấp lại Giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Ca
TÀI CHÍNH Quản lý công sản Thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Quyết định số 5606/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Bảo trợ xã hội Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Quyết định số 2317/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Bảo trợ xã hội Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Quyết định số 2317/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Bảo trợ xã hội Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quyết định số 2317/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Bảo trợ xã hội Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Quyết định số 2317/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Bảo trợ xã hội Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội Quyết định số 2317/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Bảo trợ xã hội Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chị phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Quyết định số 2317/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Bảo trợ xã hội Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Quyết định số 2317/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Bảo trợ xã hội Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng Quyết định số 2317/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
TƯ PHÁP chứng thực Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
TƯ PHÁP chứng thực Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) (Nộp tại 1 cửa hoặc ngoài trong trường hợp cụ thể theo Điều 10 NĐ 123 quy định địa điểm chứng thực chữ ký) Quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
TƯ PHÁP chứng thực Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
TƯ PHÁP chứng thực Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
TƯ PHÁP chứng thực Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
TƯ PHÁP Hòa giải ở sơ sở Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện) Quyết định số 3187/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
ÁP DỤNG TRỰC TIẾP (BỘ QUỐC PHÒNG) Khen thưởng về Dân quân tự vệ Khen thưởng tập thể có thành tích về Dân quân tự vệ Quyết định số 2258/QĐ-BQP ngày 17/7/2020 của Bộ Quốc Phòng
ÁP DỤNG TRỰC TIẾP (BỘ QUỐC PHÒNG) Khen thưởng về Dân quân tự vệ Khen thưởng các nhân có thành tích về Dân quân tự vệ Quyết định số 2258/QĐ-BQP ngày 17/7/2020 của Bộ Quốc Phòng
ÁP DỤNG TRỰC TIẾP (BỘ QUỐC PHÒNG) Quân nhân Giải quyết chế độ trợ cấp tai nạn đối với quân nhân dự bị; học viên đào tạo sĩ quan dự bị từ 03 tháng trở lên chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Đơn vị trực tiếp huấn luyện dự bị động viên cấp trung đoàn hoặc cơ sở đào tạo sĩ quan dự bị) Quyết định số 2650/QĐ-BQP ngày 24/8/2020 của Bộ Quốc Phòng
ÁP DỤNG TRỰC TIẾP (BỘ QUỐC PHÒNG) Quân nhân Giải quyết chế độ trợ cấp chết do tai nạn hoặc chết do ốm đau, tai nạn rủi ro đối với quân nhân dự bị; học viên đào tạo sĩ quan dự bị từ 03 tháng trở lên chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Đơn vị trực tiếp huấn luyện dự bị động viên cấp trung đoàn hoặc cơ sở đào tạo sĩ quan dự bị)

Quyết định số 2650/QĐ-BQP ngày 24/8/2020 của Bộ Quốc Phòng
LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TTHC cấp huyện, nộp hồ sơ ở cấp xã Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng (xã + H) Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TTHC cấp huyện, nộp hồ sơ ở cấp xã Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (xã + H) Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TTHC cấp huyện, nộp hồ sơ ở cấp xã Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cứ trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (xã + H) Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 865
  • Trong tuần: 8,448
  • Tất cả: 1,392,106
Đăng nhập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI
Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND huyện Văn Bàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn
Điện thoại: 02143.822.170| Fax: 02143.822.170
Email: contact-vanban@laocai.gov.vn
image banner