UBND huyện Văn Bàn tăng cường triển khai chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”
Lượt xem: 111

         Để bảo đảm thực hiện có hiệu quả Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Văn Bàn đã ban hành văn bản số 377/UBND-NLN ngày 20/3/2023 nhằm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (được gọi tắt là sản phầm OCOP) năm 2023 theo Bộ tiêu chí 148 QĐ-TTg. Các sản phẩm tham gia chương trình OCOP gồm 6 nhóm sản phẩm: Thực phẩm, đồ uống, duwowcjlieeu và sản phẩm từ dược liệu, hàng thủ công mỹ nghệ, sinh vật cảnh và dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch.

         UBND huyện đã chỉ đạo đối với sản phẩm mới: Các địa phương tổ chức rà soát, tuyên truyền, hướng dẫn các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp (gọi tắt là chủ thể) có sản phẩm đảm bảo theo các quy định tại “Quyết định số148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm” xem xét thực hiện đăng ký sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng năm 2023.

         Đối với sản phẩm OCOP đánh giá lại: Đôn đốc các chủ thể trên địa bàn có sản phẩm đã được công nhận sản phẩm OCOP năm 2019, năm 2020, hoàn thiện hồ sơ đánh giá, phân hạng lại sản phẩm OCOP theo quy định tại mục 7, Phụ lục II, ban hành kèm theo Quyết định số 148/QĐ-TTg.

         Đối với cấp huyện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao là đơn vị chủ trì thực hiện đôn đốc, tổng hợp, thẩm định tham mưu UBND huyện tổ chức họp thống nhất, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án mỗi xã một sản phẩm” năm 2023 trên địa bàn huyện. UBND các xã, thị trấn thực hiện tổng hợp đăng ký sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023 của các chủ thể (cả các sản phẩm đánh giá mới và đánh giá lại) của địa phương

Minh Tuấn - Văn phòng HĐND&UBND
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 231
  • Trong tuần: 231
  • Tất cả: 1,304,636
Đăng nhập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI
Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND huyện Văn Bàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn
Điện thoại: 02143.822.170| Fax: 02143.822.170
Email: contact-vanban@laocai.gov.vn
image banner