Sắp xếp, bố trí ổn định dân cư năm 2023
Lượt xem: 154
 

         Năm 2023 cùng với việc tập trung phát triển kinh tế - xã hội; nhằm ổn định và nâng cao đời sống của người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, di cư tự do; giải quyết việc làm, tăng thu nhập, hỗ trợ người dân tiếp cận bình đẳng các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần giảm nghèo, bảo vệ môi trường và củng cố quốc phòng, an ninh ; UBND huyện quyết liệt thực hiện vận động các hộ gia đình, cá nhân trong vùng thiên tai nguy hiểm theo theo Quyết định 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

         Để kịp thời triển khai công tác Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư trên địa bàn huyện Văn bàn theo Quyết định 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện Văn Bàn xây dựng kế hoạch thực hiện sắp xếp dân cư năm 2023, rà soát các hộ có nguy cơ cao ảnh hưởng thiên tai như: Sạt lở, sụt lún, lũ quét, nơi thường xuyên gây ngập úng xây dựng phương án sơ tán, di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Chỉ đạo các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn kiểm tra, đánh giá các hộ đề nghị di chuyển ra khỏi vùng thiên tai hoặc khắc phục thiên tai ổn định tại chỗ trên địa bàn các xã, thị trấn đảm bảo theo đúng quy định. Huy động được sự tham gia của các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia cùng chính quyền các cấp thực hiện bố trí ổn định dân cư theo quy hoạch, kế hoạch. Đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền cho các hộ dân ổn định cuộc sống, không di cư tự do, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

         Kết quả trong năm 2023; UBND huyện đã sắp xếp được 32 hộ (thực hiện xen ghép: 24 hộ trên địa bàn 07 xã; thực hiện ổn định tại chỗ: 8 hộ trên địa bàn 6 xã); Với tổng kinh phí thực hiện 2.096 triệu đồng.

         Cùng với đó UBND huyện thực hiện dự án sắp xếp dân cư ra khỏi vùng thiên tai thôn Nà Hạch, xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn, được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt tại Quyết định số 2944/QĐ-UBND ngày 17/8/2021. Mục tiêu của dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ di dời khoảng 60 hộ dân nằm trong vùng thiên tai nguy hiểm tại xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn; ổn định đời sống nhân dân, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, di cư tự do, góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Dự án có tổng mức đầu tư: 27.000 triệu đồng từ nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương: 25.000 triệu đồng + Ngân sách huyện: 2.000 triệu đồng. Hiện nay, UBND huyện đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện khởi công công trình vào cuối năm 2023. Theo Kế hoạch năm 2024 UBND huyện triển khai 02 dự án: Dự án sắp xếp dân cư thiên tai tập trung thôn 3 Minh Hạ, xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai; quy mô sắp xếp 60 hộ; nguồn kinh phí Ngân sách Tung ương 28.000 triệu đồng. Dự án sắp xếp dân cư thiên tai tập trung thôn Nà Hằm, xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai; quy mô sắp xếp 50 hộ; nguồn kin phí Ngân sách Tung ương 23.000 triệu đồng.

         Để đảm bảo ổn định đời sống của Nhân dân vùng thiên tai nguy hiểm; UBND huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình Bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác bố trí, sắp xếp ổn định dân cư như: Quyết định số 590/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; các Văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh đến người dân trên địa bàn nhằm nâng nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong quá trình triển khai thực hiện, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua sóng Truyền hình, phát thanh, trang thông tin điện tử, pa nô áp phích, các buổi hội nghị, giao ban, họp thôn… 

Hứa Tuyến - Văn phòng HĐND&UBND
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI
Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND huyện Văn Bàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn
Điện thoại: 02143.822.170| Fax: 02143.822.170
Email: contact-vanban@laocai.gov.vn
image banner