Lĩnh vực Tư pháp

Hộ tịch Đăng ký khai sinh Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Hộ tịch Đăng ký kết hôn Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Hộ tịch Đăng ký nhận cha, mẹ, con Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Hộ tịch Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Hộ tịch Đăng ký khai tử Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Hộ tịch Đăng ký khai sinh lưu động Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Hộ tịch Đăng ký kết hôn lưu động Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Hộ tịch Đăng ký khai tử lưu động Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Hộ tịch Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Hộ tịch Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Hộ tịch Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Hộ tịch Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Hộ tịch Đăng ký giám hộ Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Hộ tịch Đăng ký chấm dứt giám hộ Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Hộ tịch Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Hộ tịch Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Hộ tịch Đăng ký lại khai sinh Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Hộ tịch Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Hộ tịch Đăng ký lại kết hôn Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Hộ tịch Đăng ký lại khai tử Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
TTHC liên thông Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi Quyết định số 4402/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
TTHC liên thông Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Quyết định số 4402/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Nuôi con nuôi Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Nuôi con nuôi Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Nuôi con nuôi Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Chứng thực Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Chứng thực Chứng thực di chúc Quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Chứng thực Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Chứng thực Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Chứng thực Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Phổ biến, giáo dục pháp luật Công nhận tuyên truyền viên pháp luật (cấp xã) Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh Lào Cai
Phổ biến, giáo dục pháp luật Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật (cấp xã) Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh Lào Cai
Hòa giải ở sơ sở Công nhận hòa giải viên Quyết định số 3187/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Hòa giải ở sơ sở Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Quyết định số 3187/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Hòa giải ở sơ sở Thôi làm hòa giải viên Quyết định số 3187/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Hòa giải ở sơ sở Thanh toán thù lao cho hòa giải viên Quyết định số 3187/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI
Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND huyện Văn Bàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn
Điện thoại: 02143.822.170| Fax: 02143.822.170
Email: contact-vanban@laocai.gov.vn
image banner