Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Lượt xem: 154
Giáo dục mầm non Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Giáo dục mầm non Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Giáo dục mầm non Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Giáo dục mầm non Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Giáo dục mầm non Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Giáo dục tiểu học Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Giáo dục tiểu học Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Giáo dục tiểu học Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Giáo dục tiểu học Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Giáo dục tiểu học Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Giáo dục tiểu học Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Giáo dục trung học Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Giáo dục trung học Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Giáo dục trung học Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Giáo dục trung học Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Giáo dục trung học Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường) Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Giáo dục trung học Tuyển sinh trung học cơ sở Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Giáo dục trung học Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Giáo dục dân tộc Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Giáo dục dân tộc Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Giáo dục dân tộc Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Giáo dục dân tộc Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Giáo dục dân tộc Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người. (Trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên thuộc 16 dân tộc: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ đang học tập tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân) Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo. Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp. Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI
Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND huyện Văn Bàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn
Điện thoại: 02143.822.170| Fax: 02143.822.170
Email: contact-vanban@laocai.gov.vn
image banner