Liên thông: Huyện - Tỉnh

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Văn bằng chứng chỉ Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Văn bằng chứng chỉ Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Xét, cấp học bổng chính sách Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em, học sinh, sinh viên Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Thi, tuyển sinh Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Kiểm định chất lượng giáo dục Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Kiểm định chất lượng giáo dục Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Kiểm định chất lượng giáo dục Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục (Trường trung học bao gồm: trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường chuyên) Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Y TẾ An toàn thực phẩm Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Quyết định số 2623/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Ca
Y TẾ y tế dự phòng Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại cơ sở khám, chữa bệnh Quyết định số 3951/QĐ-UBND ngày 17/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Y TẾ y tế dự phòng Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh đặc biệt điều trị tại nhà Quyết định số 3951/QĐ-UBND ngày 17/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP) Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
TÀI CHÍNH Quản lý công sản Xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Quyết định số 3317/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
TÀI CHÍNH Quản lý công sản Chi thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên Quyết định số 3317/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
TÀI CHÍNH Quản lý công sản Thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn, giấu, bị vùi lập, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hữu Quyết định số 3317/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Lao động - Tiền Lương Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19 (Bảo hiểm XH +cấp huyện + tỉnh) huyện chuyển UB Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Lao động - Tiền Lương Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 (Bảo hiểm XH +cấp huyện + tỉnh) Huyện chuyển UB Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Giáo dục nghề nghiệp Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện Quyết đính số 890/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Giáo dục nghề nghiệp Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện (áp dụng tại cấp huyện) Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Giáo dục nghề nghiệp Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện (áp dụng tại cấp huyện) Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Đất đai Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Quyết định só 5614/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Đất đai Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Quyết định só 5614/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Đất đai Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Quyết định só 5614/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Đất đai Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Quyết định só 5614/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Đất đai Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Quyết định só 5614/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Đất đai Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Quyết định só 5614/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Đất đai Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Quyết định só 5614/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Đất đai Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Quyết định só 5614/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Đất đai Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Quyết định só 5614/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
TƯ PHÁP Bồi thường nhà nước Phục hồi danh dự Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
ÁP DỤNG TRỰC TIẾP THEO CÁC VĂN BẢN/QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC CỦA CÁC BỘ NGÀNH TW Cấp, quản lý chứng minh nhân dân Cấp, cấp lại, đổi Chứng minh nhân dân (9 số) Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng chính phủ
ÁP DỤNG TRỰC TIẾP THEO CÁC VĂN BẢN/QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC CỦA CÁC BỘ NGÀNH TW cấp, quản lý, căn cước công dân Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng chính phủ
ÁP DỤNG TRỰC TIẾP THEO CÁC VĂN BẢN/QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC CỦA CÁC BỘ NGÀNH TW cấp, quản lý, căn cước công dân Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tintrong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng chính phủ
ÁP DỤNG TRỰC TIẾP THEO CÁC VĂN BẢN/QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC CỦA CÁC BỘ NGÀNH TW cấp, quản lý, căn cước công dân Cấp lại, đổi thẻ Căn cước công dân Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng chính phủ
ÁP DỤNG TRỰC TIẾP THEO CÁC VĂN BẢN/QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC CỦA CÁC BỘ NGÀNH TW cấp, quản lý, căn cước công dân Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng chính phủ
ÁP DỤNG TRỰC TIẾP THEO CÁC VĂN BẢN/QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC CỦA CÁC BỘ NGÀNH TW cấp, quản lý, căn cước công dân Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân chưa có thông tintrong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng chính phủ
ÁP DỤNG TRỰC TIẾP THEO CÁC VĂN BẢN/QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC CỦA CÁC BỘ NGÀNH TW cấp, quản lý, căn cước công dân Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng chính phủ
ÁP DỤNG TRỰC TIẾP THEO CÁC VĂN BẢN/QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC CỦA CÁC BỘ NGÀNH TW Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện Cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện vềan ninh, trật tự đểkinh doanh một sốngành, nghềkinh doanh có điều kiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng chính phủ
ÁP DỤNG TRỰC TIẾP THEO CÁC VĂN BẢN/QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC CỦA CÁC BỘ NGÀNH TW Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng chính phủ
ÁP DỤNG TRỰC TIẾP THEO CÁC VĂN BẢN/QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC CỦA CÁC BỘ NGÀNH TW Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng chính phủ
ÁP DỤNG TRỰC TIẾP THEO CÁC VĂN BẢN/QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC CỦA CÁC BỘ NGÀNH TW Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội Giải quyết hưởng chếđộ thai sản (Thực hiện đối với trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi) Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng chính phủ
ÁP DỤNG TRỰC TIẾP THEO CÁC VĂN BẢN/QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC CỦA CÁC BỘ NGÀNH TW Cấp sổ, thẻ Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế(Thực hiện đối với trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do mất, hỏng; cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế) Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng chính phủ

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 1550
  • Trong tuần: 9 981
  • Tất cả: 991231
Đăng nhập