Tuyên truyền, phổ biến thực hiện Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 về thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
Lượt xem: 69

         Để triển khai Nghị định, UBND huyện Văn Bàn đã ban hành Văn bản số 213b/UBND-NLN ngày 24/02/2023 gửi đến các cơ quan, đơn vị, các tổ chức Chính trị - xã hội, UBND các xã, thị trấn các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động tài nguyên nước để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của Nghị định này.

         Theo đó, ngày 01/02/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký ban hành Nghị định số 02/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/3/2023; bãi bỏ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước.

         Nghị định mới này quy định chi tiết việc thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước về lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư và công khai thông tin trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước; điều tra cơ bản tài nguyên nước; trồng bù diện tích rừng bị mất và đóng góp kinh phí cho bảo vệ, phát triển rừng; chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước; đăng ký, cấp Giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước; thăm dò, khai thác nước dưới đất; tổ chức lưu vực sông và việc điều phối, giám sát hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên lưu vực sông.

         Nghị định quy định đại diện cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân liên quan trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định tại Điều 6 của Luật Tài nguyên nước, bao gồm: Đại diện UBND cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, UBND cấp huyện, đại diện đơn vị quản lý, vận hành công trình khai thác, sử dụng nước chịu ảnh hưởng của việc khai thác, sử dụng nước của dự án và tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

         Nghị định cũng nêu rõ quy định về điều kiện cấp Giấy phép tài nguyên nước (Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; Giấy phép thăm dò nước dưới đất; Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất). Tổ chức, cá nhân muốn được cấp Giấy phép tài nguyên nước phải hoàn thành việc thông báo, lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định.

         Ngoài ra, Nghị định quy định về thời hạn của Giấy phép tài nguyên nước (Giấy phép khai thác sử dụng nước mặt, nước biển; Giấy phép thăm dò nước dưới đất; Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất); các trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước không phải đăng ký, không phải có giấy phép; các trường hợp công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải đăng ký, phải có giấy phép và các nội dung khác có liên quan.

Hứa Hải - Phòng TNMT
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 242
  • Trong tuần: 3,122
  • Tất cả: 1,307,527
Đăng nhập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI
Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND huyện Văn Bàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn
Điện thoại: 02143.822.170| Fax: 02143.822.170
Email: contact-vanban@laocai.gov.vn
image banner