Tổng dư nợ ủy thác của NHCSXH huyện Văn Bàn đạt trên 465 tỉ đồng
Lượt xem: 157

         Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Văn Bàn đã làm tốt công tác ủy thác nguồn vốn tín dụng chính sách qua 4 tổ chức Chính trị - Xã hội. Gồm: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên. Qua đó đã góp phần cùng địa phương thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội.

         Tính đến hết tháng 5/2022, tổng nguồn vốn NHCSXH ủy thác qua 4 tổ chức chính trị - xã hội huyện trên 465.888 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 99,8% tổng dư nợ, với 13.192 món vay. Trong đó: Hội Nông dân 116.745 triệu đồng, chiếm 25%; Hội Liên hiệp Phụ nữ 113.795 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 24%; Hội Cựu chiến binh 112.568 triệu đồng, chiếm tỷ 24% và Đoàn Thanh niên 122.777 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 26%. Doanh số cho vay đạt trên 19 tỉ đồng. Các tổ chức Hội đã thực hiện tốt việc chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến với các đối tượng thụ hưởng như hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác. 

 

         Đặc biệt là trong công tác bình xét cho vay công khai, đúng đối tượng thụ hưởng; Kiểm tra giám sát, nhất là kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay luôn được chú trọng thực hiện đầy đủ. Công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín dụng ưu đãi cũng được các cấp Hội, đoàn thể thực hiện khá bài bản và hiệu quả tại cơ sở. Công tác cho vay luôn gắn với nhiệm vụ củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng tại xã, thị trấn.

Nguồn vốn vay từ NHCSXH giúp nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo

         Trong thời gian tới, NHCSXH huyện Văn Bàn sẽ tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện thực hiện tốt Chỉ thị 40 ngày 22/11/2014 và Kết luận 06  ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Triển khai thực hiện các chương trình tín dụng quy định trong Nghị quyết 11 ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án, phương án củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng năm 2022.

Hà Phương, Trung tâm VHTT-TT
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 789
  • Trong tuần: 2,555
  • Tất cả: 1,126,013
Đăng nhập