Huyện Văn Bàn triển khai chuyển dữ liệu hộ tịch sang phần mềm hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp
Lượt xem: 138

       Nhằm triển khai số hoá hộ tịch, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo  Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Năm 2023, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung rà soát, cập nhật, chuyển dữ liệu từ phần mềm Hotich158.moj.gov.vn sang Phần mềm hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp.

anh tin bai

UBND huyện triển khai tập huấn Chuyển đổi số và ATTT trong Đề án 06/CP

         Theo đó các xã, thị trấn đã thành lập Tổ chuyển dữ liệu, mỗi tổ từ 3 đến 5 thành viên, do cán công chức Tư pháp - Hộ tịch làm Tổ trưởng. Các Tổ tích cực  hướng dẫn rà soát, thực hiện chuyển dữ liệu hộ tịch đã được số hoá từ Phần mềm Hotich158.moj.gov.vn sang Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp. Với sự vào cuộc quyết liệt khẩn trương trong 10 ngày cao điểm (từ ngày 15/9/2023 đến ngày 25/9/2023) trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện được 34.523/62.114 trường hợp (đạt trên 55%), trong đó 26.764/45.468 trường hợp khai sinh; 3.748/1.870 trường hợp khai tử; 5.889/12.349 trường hợp kết hôn. Lũy kế đến trung tuần tháng 12/2023 đã chuyển dữ liệu thành công 45.351/62.114 trường hợp, đạt 73%, trong đó có 33.462/45.612 trường hợp khai sinh; 3.853/2.879 trường hợp khai tử; 9.010/12.649 trường hợp kết hôn. Hiện nay còn 158 hồ sơ chưa chuyển dữ liệu được số hóa từ Phần mềm Hotich158.moj.gov.vn sang phần mềm hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp do thiếu dữ liệu bản scan sổ hộ tịch.

     Để duy trì kết quả đã đạt được và tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện số hóa từ Phần mềm Hotich158.moj.gov.vn sang phần mềm hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp trong thời gian tới, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các địa phương tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực cán bộ, công chức làm công tác hộ tịch; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là về công nghệ thông tin cho công chức làm công tác hộ tịch, công chức pháp - Hộ tịch cấp xã, bảo đảm đủ đáp ứng các yêu cầu công việc yêu cầu mới của giai đoạn hiện nay; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hộ tịch; đẩy mạnh công tác truyền thông các nhiệm vụ liên quan đến thực hiện Luật Hộ tịch, Đề án 06/CP về “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”

Nguyễn Thu Huyền - Phòng Tư pháp
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI
Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND huyện Văn Bàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn
Điện thoại: 02143.822.170| Fax: 02143.822.170
Email: contact-vanban@laocai.gov.vn
image banner