năm 2023 huyện Văn Bàn triển khai phong trào thi đua Cải cách hành chính
Lượt xem: 147

         Thực hiện Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định phong trào thi đua “Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai” giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân huyện Văn Bàn ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua Cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện Văn Bàn với các nội dung như sau:

         Với mục tiêu nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đối với công tác cải cách hành chính, xác định đúng mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của CCHC hiện nay. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về cải cách hành chính đồng bộ trong hệ thống chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình; xây dựng tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đặc biệt huyện tập trung chú trọng xây dựng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời đảm bảo cân đối tỷ lệ người địa phương, cán bộ nữ. Tăng cường bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức.

         Để thực hiện được các mục tiêu đó Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn đã nhấn mạnh: Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn phải nhận thức đúng về tầm quan trọng của Cải cách hành chính. Phong trào thi đua  phải được triển khai thực hiện cụ thể, thực chất, đồng bộ, hiệu quả và thiết thực. Được triển khai rộng rãi, thường xuyên, liên tục, đa dạng về hình thức và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn căn cứ vào kế hoạch của huyện xây dựng kế hoạch của đơn vị; đề ra tiêu chí cụ thể, chủ động bình xét và tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua đúng quy định. 

Minh Tuấn - VP. HĐND&UBND
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 212
  • Trong tuần: 2,412
  • Tất cả: 1,306,817
Đăng nhập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI
Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND huyện Văn Bàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn
Điện thoại: 02143.822.170| Fax: 02143.822.170
Email: contact-vanban@laocai.gov.vn
image banner