Hiệu quả việc học tập và làm theo Bác ở trường Mầm non Khánh Yên Thượng
Lượt xem: 672

         Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ giáo dục ở trường Mầm non Khánh Yên Thượng (xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) là yếu tố then chốt góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, hoàn thành nhiệm vụ phát triển giáo dục tại địa phương. Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm, hành động cụ thể, thiết thực trong từng cán bộ, đảng viên, giáo viên của Nhà trường.

anh tin bai

Trường Mầm non Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

         Trong những năm qua, Chi bộ trường Mầm non Khánh Yên Thượng, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy xã Khánh Yên Thượng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt là những đột phá của Chi ủy Chi bộ trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, thực hiện 10 lời hứa Nhà giáo Lào Cai làm theo lời Bác theo Quyết định số 838/QĐ-SGD&ĐT, ngày 22/5/2019 của Giám đốc Sở GD&ĐT Lào Cai.

         Chi bộ trường Mầm non Khánh Yên Thượng có 26 đảng viên, Hội đồng sư phạm nhà trường gồm 29 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi ủy Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, giáo viên đưa những nội dung học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện chuyên môn nghiệp vụ và các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao, Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường đã triển khai thực hiện các văn bản của cấp ủy các cấp về học tập và làm theo Bác, đặc biệt là việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Nghị quyết 12-NQ/TU ngày 01/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai và Quy định 368-QĐ/TU ngày 17/01/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai.

         Chi ủy chi bộ chỉ đạo nghiêm túc việc học tập chuyên đề hàng năm bằng nhiều hình thức như: Tự nghiên cứu, học tập tập trung tại chi bộ, tiếp thu tại lớp Bồi dưỡng chính trị hè do Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức. 100% cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong Nhà trường thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức và cam kết nêu gương theo Quy định 368-QĐ/TU ngày 17/01/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai. Mỗi cá nhân, căn cứ vào nội dung đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tại các buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ, từng đảng viên tự đánh giá, báo cáo trước chi bộ, đồng thời xây dựng nội dung học tập tháng tiếp theo gắn với nhiệm vụ, cương vị công tác. Tập thể chi bộ và cá nhân tích cực thực hiện đăng ký việc làm học tập và làm theo Bác. Nội dung đăng ký gắn với việc nâng cao chất lượng dạy và học, chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, giáo viên, tinh thần, trách nhiệm trên lĩnh vực được công tác được phân công, phụ trách. Việc bình xét, ghi danh tập thể cá nhân tiêu biểu được thực hiện dân chủ, công khai hàng tháng, đã tạo động lực, khích lệ các tổ chức trong Nhà trường và từng cá nhân học tập và làm theo Bác. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên của nhà trường đã tích cực đăng ký những việc làm cụ thể, thiết thực như nâng cao chất lượng giảng dạy, chăm sóc, giáo dục trẻ, thực hành tiết kiệm điện, nước, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho trẻ, xây dựng cảnh quan trường lớp học, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

         Từ những việc làm thiết thực cụ thể theo gương Bác của cán bộ, đảng viên trong chi bộ và tập thể Nhà trường đã góp phần tạo chuyển biến tích cực về cả chất và lượng. 100% cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên có tư tưởng, chính trị vững vàng không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Những năm qua, chất lượng chăm sóc, giáo dục của nhà trường luôn đạt kết quả tốt, nhà trường luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kết thúc học kỳ I năm học 2023-2024, trường Mầm non Khánh Yên Thượng đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển toàn diện cho trẻ. Huy động tối đa số trẻ trong độ tuổi ra lớp, trong đó trẻ từ 3 đến 5 tuổi đạt 100%, tỷ lệ huy động trẻ ra lớp 263/261 đạt 101% so với kế hoạch giao. Duy trì vững chắc tiêu chí đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 theo quy định tại thông tư 07/TT-BGD&ĐT. Trẻ được khám sức khỏe định kỳ và theo dõi sự phát triển bằng biểu đồ tăng trưởng, được tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. Giảm tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng so với thời điểm đầu năm học, hạn chế tối đa trẻ thừa cân, béo phì. Nhà trường chú trọng, tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường hoạt động trải nghiệm và giáo dục kĩ năng sống, kĩ năng xã hội cho trẻ, tổ chức thực hiện các mô hình “Xây dựng môi trường theo hướng mở, thực hành và trải nghiệm”, “Dinh dưỡng cho bé” và “Sáng tạo đồ dùng, đồ chơi mầm non”, duy trì và nâng cao chất lượng chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2022- 2025, “Tăng cường tiếng việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số”, “Giáo dục phát triển vận động cho trẻ” …vv.

anh tin bai
anh tin bai

Một số hoạt động trải nghiệm theo chủ đề của học sinh trường Mầm non Khánh Yên Thượng

         Theo đồng chí Nguyễn Thị Trâm - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Yên Thượng. Nhiều năm qua, Chi bộ Trường Mầm non Khánh Yên Thượng luôn đi đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã nhiều năm liền được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hoạt động của Nhà trườn chuyển biển tích cực về mọi mặt. Thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục  chỉ đạo Chi bộ đẩy mạnh hơn nữa việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, ý nghĩa của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, phải luôn phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bảo đảm cho việc học tập và làm theo Bác được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất; nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, chăm lo cho thế hệ trẻ.

         Việc học tập và làm theo Bác ở trường Mầm non Khánh Yên Thượng đã không còn là khẩu hiệu mà trở thành hành động cụ thể trong từng cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên để từng ngày thực hiện tốt hơn nữa lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Với những kết quả đã đạt được của Nhà trường sẽ là động lực, tiền đề chi bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Nhà trường đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể hóa những nội dung của việc học tập thành những hành động thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ, đạt nhiều thành tích hơn nữa sự nghiệp trồng người  trong những năm tiếp theo./.

Lê Dũng Mạnh - Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI
Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND huyện Văn Bàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn
Điện thoại: 02143.822.170| Fax: 02143.822.170
Email: contact-vanban@laocai.gov.vn
image banner