Huyện Văn Bàn thúc đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến năm 2023
Lượt xem: 107

         Mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, minh bạch thông tin, tiết kiệm giảm chi phí, tạo thuận lợi và nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp là nhiệm vụ mà huyện Văn Bàn đặt mục tiêu hướng tới. Để thực hiện được mục tiêu trên Huyện Văn Bàn tăng cường thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trên địa bàn huyện. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện tháo gỡ những khó khăn trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp nhanh nhất; đồng thời nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp; thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số về cải cách hành chính, chuyển đổi số, năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện Văn Bàn.

         Cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh có sản phẩm tốt, cách làm hay trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.  Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho người dân, doanh nghiệp đối với các cơ quan, các xã, thị trấn trong việc hỗ trợ, giúp đỡ người dân, doanh nghiệp mở tài khoản, số hoá hồ sơ liên quan và số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp trên cổng dịch vụ công. Tiếp tục đầu tư trang bị máy tính, đường truyền internet Bảo đảm cho 100% cán bộ CCVC tại CQNN cấp huyện, cấp xã. Khai thác, sử dụng có hiệu quả Cổng dịch vụ công của tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia trong việc giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân và doanh nghiệp.

         Nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, xử lý, giải quyết trực tuyến; Bảo đảm 100% TTHC được tiếp nhận và thực hiện trên Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử, không để hồ sơ chậm muộn; thực hiện liên thông giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện ký số các hồ sơ, văn bản trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, xử lý dịch vụ công trực tuyến trên Cổng DVC và rà soát, tái cấu trúc quy trình cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính cho phù hợp với dịch vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong CSDL quốc gia về dân cư. Tập trung đẩy mạnh việc thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã.

Minh Tuấn - VP. HĐND&UBND
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 324
  • Trong tuần: 4,204
  • Tất cả: 1,249,686
Đăng nhập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI
Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND huyện Văn Bàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn
Điện thoại: 02143.822.170| Fax: 02143.822.170
Email: contact-vanban@laocai.gov.vn
image banner