Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Văn Bàn chú trọng đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng
Lượt xem: 184

         Trong 04 tháng đầu năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Văn Bàn chú trọng đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng có nhiều chuyển biến tích cực cả về chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

         Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành, triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023; Kế hoạch thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025, năm 2023.

         Thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, UBKT Huyện ủy đã tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do cấp ủy giao. Thành lập 10 tổ kiểm tra, giám sát đối với 14 tổ chức đảng, 10 đảng viên. Trong đó, nổi bật nhất là việc chủ động, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên, UBKT Huyện ủy đã thành lập 05 tổ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 05 tổ chức đảng và 05 đảng viên liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, quản lý, rèn luyện đạo đức, lối sống của đảng viên. Qua kiểm tra, có 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên đã vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách, tuy nhiên, căn cứ vào quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm đã hết thời hiệu kỷ luật nên cấp có thẩm quyền không ban hành quyết định thi hành kỷ luật. Thông qua kiểm tra, giám sát đã giúp tổ chức Đảng, đảng viên phát huy những ưu điểm, đồng thời chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm để kịp thời khắc phục, sửa chữa. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết thống nhất và bảo đảm thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện Văn Bàn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 ‑ 2025. 

Mạnh Hùng - UBKT Huyện Ủy
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI
Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND huyện Văn Bàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn
Điện thoại: 02143.822.170| Fax: 02143.822.170
Email: contact-vanban@laocai.gov.vn
image banner