UBND huyện định hướng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 145

         Năm 2022 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 16, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Bàn lần thứ 21; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Đồng thời cũng là năm UBND huyện chọn 02 lĩnh vực đột phá đó là: Xây dựng, hoàn thiện Chiến lược phát triển du lịch, dịch vụ; thực hiện Quy hoạch sắp xếp dân cư nông thôn trên địa bàn huyện.

         Với các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của Huyện ủy, UBND huyện; cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân. Sáu tháng đầu năm 2022, huyện Văn Bàn đã được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực; trong đó, nhiều chỉ tiêu đạt cao so với cùng kỳ và chỉ tiêu kế hoạch giao. Trên cơ sở đó, UBND huyện định hướng chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 đó là:

         Về xây dựng chính quyền: Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn tiếp tục nâng cao đạo đức công vụ; chủ động và nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tăng cường tính kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số (Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu thực hiện).

         Về phát triển kinh tế: Các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn rà soát các chỉ tiêu phát triển KT-XH được giao năm 2022 thực hiện chưa đạt, tham mưu đề xuất giải pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch đã được UBND tỉnh và Nghị quyết HĐND huyện giao. Triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các danh mục, dự án thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2022-2025 và năm 2022. Đẩy mạnh giải pháp thu hút, hỗ trợ nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh vào địa bàn theo quy hoạch cũng như định hướng quy hoạch đã xác định. Thành lập Tổ công tác tham quan, họp tập kinh nghiệm các tỉnh, Thành phố trong việc thực hiện thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn huyện. Tập trung giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch của tỉnh, huyện. Chỉ đạo Nhân dân tập trung làm đất và hoàn thành gieo cấy lúa Hè thu đảm bảo khung thời vụ. Triển khai kế hoạch tiêm phòng kỳ II/2022; Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ dịch bệnh, tổ chức phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi.Tập trung xử lý, giải quyết các trường hợp là hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác trên đất, nhưng chưa phù hợp với mục đích sử dụng đất. Hoàn thành Quy hoạch sắp xếp dân cư nông thôn trên địa bàn huyện, trong quý III; trong đó hoàn thành tối thiểu 01 điểm Quy hoạch sắp sếp dân cư.

         Về quản lý đất đai: Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04 ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Chỉ thị số 05 ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Ban hành kế hoạch xây dựng thí điểm công tác xử lý đất đai từ thôn, bản đến cấp xã làm cơ sở triển khai toàn huyện. Hoàn thành việc giải quyết các trường hợp là hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác trên đất, nhưng chưa phù hợp với mục đích sử dụng đất. Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn, nhất là dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc (đoạn qua địa phận huyện Văn Bàn)

         Về văn hóa - xã hội: Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả; Tuyên truyền, vận động Nhân dân phòng, chống dịch. Triển khai tiêm phòng chống COVID-19 theo Kế hoạch của tỉnh; Tích cực tuyên truyền, quảng bá tiềm năng thế mạnh về phát triển du lịch trên địa bàn thông qua Zalo, Facebook, YouTube; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành. Trong tháng 8/2022 hoàn thiện, trình phê duyệt: Kế hoạch huyện Văn Bàn trở thành khu du lịch cấp tỉnh; Đề án Thành lập Ban quản lý Di tích và Phát triển Du lịch huyện Văn Bàn; Đề án xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc theo vị trí việc làm của Ban Quản lý di tích và Phát triển Du lịch huyện Văn Bàn. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở hạ tầng đảm bảo an toàn cho Học sinh và Giáo viên năm học 2022-2023;

         Về quốc phòng an ninh: Duy trì chặt chẽ các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bám địa bàn nắm chắc tình hình trên địa bàn. Làm tốt công tác tuyển sinh quân sự năm 2022; Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông.

Mạnh Lộc, Trung tâm VHTT-TT
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 853
  • Trong tuần: 2,619
  • Tất cả: 1,126,077
Đăng nhập