Chi bộ Tuyên giáo – Dân vận tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Đảng bộ huyện Văn Bàn 75 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”

         Thực hiện chương trình, kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2022, hướng tới chào mừng kỉ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Văn Bàn 27/9/1947- 27/9/2022, ngày 29/8/2022, Chi bộ Tuyên giáo- Dân vận thuộc Đảng bộ Cơ quan Đảng-Đoàn thể Huyện Văn Bàn đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Đảng bộ huyện Văn Bàn-75 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”. Tham dự có đông đủ các đồng chí đảng viên của Chi bộ và toàn thể Đảng viên của chi bộ Tổ chức- Kiểm tra. Đồng chí Bùi Thị Nhài- Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị, Bí thư chi bộ chủ trì Hội nghị.

          Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Nhài đã nhấn mạnh ý nghĩa của việc lựa chọn chuyên đề trong thời điểm đang diễn ra các hoạt động hướng tới chào mừng kỉ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Văn Bàn, nhằm ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng, vẻ vang của Đảng bộ huyện qua 75 năm xây dựng và phát triển, tri ân các thế hệ cán bộ, đảng viên, tiền bối cách mạng.

         Chuyên đề được truyền tải tới các đồng chí cán bộ, đảng viên trong Chi bộ

với 10 nội dung lớn: Thành lập đảng bộ huyện Văn Bàn 27/9/1947, Giải phóng huyện Văn Bàn 16/11/1950, Văn Bàn khôi phục kinh tế và tham gia chiến dịch Tây Bắc (1950-1952), Văn Bàn phá âm mưu gây Phỉ (1952-1954),Văn Bàn khôi phục kinh tế, ổn định đời sống nhân dân (1955 – 1960), Văn Bàn thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm lần thứ nhất (1960 – 1965),Văn Bàn kháng chiến chống Mỹ cứu nước và phát triển kinh tế - xã hội  (1965 – 1975), Đảng bộ huyện lãnh đạo phát triển kinh tế ( 1976 – 1985), Đảng bộ huyện lãnh đạo công cuộc đổi mới từ 1986 đến nay. Những kết quả nổi bật sau 75 năm xây dựng, đổi mới và phát triển.

anh tin bai

Đồng chí: Nguyễn Thị Thủy - Đảng viên của Chi bộ Tuyên giáo- Dân vận trình bày chuyên đề

         Chuyên đề đã tái hiện những sự kiện lịch sử quan trọng, Thành tựu đạt được qua 75 năm xây dựng, đổi mới và phát triển. Đặc biệt chuyên đề đã điểm lại 12 sựu kiện tiêu biểu bằng những hình ảnh cụ thể, sinh động hấp dẫn. Đặng biệt khẳng định tiềm năng thế mạnh lớn của huyện Văn Bàn trong phát triển kinh tế - xã hội.

         Các đồng chí Đảng viên phát biểu tại buổi sinh hoạt đều có một tâm trạng, cảm xúc chung là tự hào, xúc động và xác định trách nhiệm cao hơn với nhiệm vụ được phân công, xứng đáng là những thế hệ đảng viên thế hệ sau được hưởng thành quả mà bao lớp đảng viên thế hệ trước đã dày công xây dựng cho quê hương Văn Bàn hôm nay.

anh tin bai

Đồng chí: Bùi Thị Nhài - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị, Bí thư chi bộ phát