Huyện Văn Bàn chỉ đạo tăng cường đấu tranh phòng, chống mua bán người và triển khai các hoạt động hướng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7”
Lượt xem: 134

         UBND huyện Văn Bàn đã ban hành Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 19/7/2023 về tăng cường đấu tranh phòng, chống mua bán người và triển khai các hoạt động hướng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2023 trên địa bàn huyện.

         Theo đó, UBND huyện Văn Bàn chỉ đạo tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống mua bán người nói riêng, trọng tâm là Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Luật Phòng, chống mua bán người và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 10/02/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2023; Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 20/02/2023 của UBND huyện về thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2023...

         Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại cộng đồng hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” với những nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với lứa tuổi và tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội với các khẩu hiệu, hành động “Tích cực hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”, “Chung tay phòng, chống nạn mua bán người” và “Phòng, chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội...

         Chỉ đạo tực lượng Công an triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, truyền thông và cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người trên phạm vi toàn huyện (từ tháng 7/2023 đến ngày 30/9/2023). Tập trung triển khai các hoạt động phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, nhất là ở các tuyến, địa bàn trọng điểm; phát huy vai trò các tổ chức chính trị xã hội ở địa bàn cơ sở; tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng, chống mua bán người, gắn với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình, xác định đường dây, nhóm tội phạm mua bán người, đối tượng nổi lên, chủ mưu, cầm đầu đường dây phạm tội, đối tượng có tiền án, tiền sự về tội danh mua bán người để chủ động phòng ngừa và đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả; tăng cường lực lượng trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp, vùng sâu, vùng xa. Phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân huyện đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, đưa ra xét xử điểm các vụ án lớn, nghiêm trọng, các vụ án được dư luận xã hội quan tâm nhằm tuyên truyền, giáo rục, răn đe, phòng ngừa tội phạm mua bán người....

Đỗ Ngọc, VP.HĐND&UBND
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI
Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND huyện Văn Bàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn
Điện thoại: 02143.822.170| Fax: 02143.822.170
Email: contact-vanban@laocai.gov.vn
image banner