Công nhận xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh, trật tự và phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023
Lượt xem: 738

         Ngày 04/12/2023 Chủ tịch UBND huyện đã ký ban hành Quyết định số 1888/QĐ-UBND về việc Công nhận xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự " và phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thẩm định tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" và phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Văn Bàn, năm 2023 công nhận 21/22 xã, thị trấn và 55/55 cơ quan, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự"

         Phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 đối với 77/77 xã, thị trấn, cơ quan, cơ sở giáo dục: Xuất sắc: 32/77; Khá 44/77; Trung bình: 0/77; Yếu: 01/77

         Để được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT, cơ quan, doanh nghiệp phải đạt 5 tiêu chí sau: quý I hằng năm, tổ chức Đảng có nghị quyết chuyên đề riêng hoặc lồng ghép công tác bảo đảm ANTT trong nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo hằng năm (đối với nơi có tổ chức Đảng); cơ quan, doanh nghiệp có kế hoạch về bảo đảm ANTT và đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; có nội quy, quy định bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường phù hợp với tình hình thực tiễn và quy định của pháp luật; 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được phổ biến quán triệt các nội quy, quy định nêu trên và tiêu chí xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; có ít nhất 01 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu quả. Triển khai, thực hiện đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp với lực lượng Công an (nếu có) và các quy định của địa phương về công tác bảo đảm ANTT.

         Không để xảy ra một trong các trường hợp sau: tuyên truyền, phát triển tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật; hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, tranh chấp, khiếu kiện gây phức tạp về ANTT; kích động, xúi giục, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo người khác tập trung đông người khiếu nại, gây rối ANTT công cộng hoặc lợi dụng việc khiếu nại để tuyên truyền chống Nhà nước; xâm phạm lợi ích của Nhà nước; xuyên tạc, vu khống, đe dọa, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm được phân công giải quyết khiếu nại, tố cáo; đình công, lãn công trái pháp luật; tội phạm nghiêm trọng trở lên (trừ trường hợp bất khả kháng) hoặc nếu có, kịp thời phát hiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp giảm thiểu hậu quả và báo cáo ngay cấp có thẩm quyền để xử lý...

         Cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” khi đạt đủ các tiêu chí sau: quý I hằng năm, tổ chức Đảng có nghị quyết chuyên đề riêng hoặc lồng ghép công tác bảo đảm ANTT trong nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo hằng năm (đối với nơi có tổ chức Đảng), cơ sở giáo dục có kế hoạch về bảo đảm ANTT và đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; có nội quy, quy định bảo vệ cơ sở giáo dục, bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý giáo dục người học, phòng chống cháy nổ phù hợp với tình hình thực tiễn; 100% cán bộ, công nhân viên, người lao động, người dạy, người học được phổ biến quán triệt các nội quy, quy định nêu trên và tiêu chí xây dựng cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; có ít nhất 01 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu quả. Triển khai, thực hiện đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp với lực lượng Công an (nếu có), các quy định của địa phương về công tác bảo đảm ANTT...

Minh Tuấn, Văn phòng HĐND&UBND
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI
Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND huyện Văn Bàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn
Điện thoại: 02143.822.170| Fax: 02143.822.170
Email: contact-vanban@laocai.gov.vn
image banner