Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án: Bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống các dân tộc trên địa bàn tỉnh tỉnh Lào Cai phục vụ phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021
Số ký hiệu văn bản 192/KH-UBND
Ngày ban hành 22/04/2021
Ngày hiệu lực 22/04/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án: Bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống các dân tộc trên địa bàn tỉnh tỉnh Lào Cai phục vụ phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thể thao - Du lịch
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 192KH2021.pdf