Triển khai thực hiện “Quyết định số 2259/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 187/KH-UBND
Ngày ban hành 19/04/2021
Ngày hiệu lực 19/04/2021
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện “Quyết định số 2259/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 189KH2021.pdf