Phê duyệt Phương án Ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai tỉnh Lào Cai, năm 2021
Số ký hiệu văn bản 1092/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/04/2021
Ngày hiệu lực 05/04/2021
Trích yếu nội dung Phê duyệt Phương án Ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai tỉnh Lào Cai, năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Phòng-chống thiên tai
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 1092QĐ2021.pdf