Quyết định Phê duyệt kết quả thực hiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2020
Số ký hiệu văn bản 1058/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/04/2021
Ngày hiệu lực 02/04/2021
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt kết quả thực hiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2020
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Hài
Tài liệu đính kèm 1058QĐ2021.pdf