Tổng số: 945
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số:348 /UBND-VX 25/03/2022 V/v tuyên truyền triên khai Chỉ thị 10-CT/TW về công tác khí tượng thuỷ văn; Phòng chống HIV/AIDS; Chủ trương, đường nối xây dựng NTM; Cài đặt App “Báo cháy 114” trên địa bàn huyện Văn Bàn Tải về
510 /QĐ-UBND 25/03/2022 Quyết định về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất do UBND xã Tân An quản lý để thực hiện dự án: Nhà máy sản xuất gạch Tuynel, huyện Văn Bàn Tải về
Số:511 /QĐ-UBND 25/03/2022 Về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất của hộ ông Trương Văn Hoà để thực hiện dự án: Nhà máy sản xuất gạch Tuynel, huyện Văn Bàn Tải về
509 /QĐ-UBND 24/03/2022 Quyết định Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 33 thửa đất thuộc dựán: Đầu tư xây dựng tạo quỹ nhà đểbán đấu giá đất và tài sản trên đất Khu LK19, LK20 đường TA1, xã Tân An, huyện Văn Bàn Tải về
670/QĐ-UBND 25/02/2022 QĐ thu hồi, CMĐSD đất của hộ ông Vi Văn Công để xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm hành chính các cơ quan huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai Tải về
1002/QĐ-UBND 24/09/2021 Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức, kỳ thi tuyển viên chức Trung tâm Văn hoá, Thể thao -Truyền thông huyện Văn Bàn năm 2021 Tải về
301/TB-HĐTDVC 24/09/2021 Kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Văn hoá, thể thao -Truyền thông huyện Văn Bàn năm 2021 Tải về
1042/BQLDA 2- PID5 13/07/2021 V.v công khai thông tin các nội dung báo cáo giám sát xã hội ban QLDA 2 gửi nhà tài trợ Tải về
14/CT-UBND 26/05/2021 Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tải về
Thông tin 10/05/2021 Thông tin tình hình kinh tế - xã hội, huyện Văn Bàn Tải về
12345678910...
BẢN ĐỒ HUYỆN VĂN BÀN