Tổng số: 1029
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
34/VP.HĐND&UBND-VX 30/01/2024 V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Dung dịch vệ sinh Natural Feminine)
Lượt xem: 20
Tải về 0
19/KH-UBND 29/01/2024 Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/202 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ
Lượt xem: 17
Tải về 0
35/QĐ-UBND 26/01/2024 Quyết định Công nhận (xã, thị trấn) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
Lượt xem: 20
Tải về 0
2057/QĐ-UBND 22/12/2023 Quyết định về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua toàn diện năm 2023
Lượt xem: 23
Tải về 0
250-KH/HU 27/10/2023 Kế hoạch quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Đảng
Lượt xem: 83
Tải về 0
17-NQ/HU 09/10/2023 Nghị quyết Hội nghị lần thứ Mười lăm Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Lượt xem: 70
Tải về 0
236-KH/HU 24/08/2023 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 61
Tải về 0
234-KH/HU 22/08/2023 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 24/7/2023 của Tỉnh ủy Lào Cai về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện Văn Bàn
Lượt xem: 64
Tải về 0
11-CT/HU 29/07/2023 Chỉ thị về đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Văn Bàn năm 2023 và các năm tiếp theo
Lượt xem: 70
Tải về 0
99-HD/HU 27/07/2023 Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
Lượt xem: 71
Tải về 0
12345678910...
BẢN ĐỒ HUYỆN VĂN BÀN
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI
Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND huyện Văn Bàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn
Điện thoại: 02143.822.170| Fax: 02143.822.170
Email: contact-vanban@laocai.gov.vn
image banner