Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá
Số ký hiệu văn bản 28/TB-TCKH
Ngày ban hành 19/05/2020
Ngày hiệu lực 19/05/2020
Trích yếu nội dung Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Đầu tư - Xây dựng
Người ký duyệt Nguyễn Đức Tuấn
Tài liệu đính kèm TB_KQ_LUA_CHON_DON_VI_DAU_GIA_20200519043003353_Signed.pdf
Văn bản mới