Quyết định về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất của hô ông Phạm Văn Hiều đê xây dựng công trình : Chính trang đô thị sắp xếp dân cư hai bên tuyến Tỉnh lộ 151 (khu vực Nà Lộc), xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn
Số ký hiệu văn bản Quyết định về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụn
Ngày ban hành 25/05/2020
Ngày hiệu lực 25/05/2020
Trích yếu nội dung Quyết định về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất của hô ông Phạm Văn Hiều đê xây dựng công trình : Chính trang đô thị sắp xếp dân cư hai bên tuyến Tỉnh lộ 151 (khu vực Nà Lộc), xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Người ký duyệt Hoàng Văn Quang
Tài liệu đính kèm qd_539_20200525101101545020200525101748277_Signed.pdf
Văn bản mới