về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất của hộ ông Hoàng Đức Mạnh để xây dựng công trình : Chỉnh trang đô thị đường T25 kéo dài huyện Văn Bàn điểm đầu nối từ tuyến 25 điểm cuối đến đường Nội đồng Yên Thành xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, hạng mục: San nền từ điểm đầu +125m
Số ký hiệu văn bản 1219/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/12/2018
Ngày hiệu lực 21/12/2018
Trích yếu nội dung về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất của hộ ông Hoàng Đức Mạnh để xây dựng công trình : Chỉnh trang đô thị đường T25 kéo dài huyện Văn Bàn điểm đầu nối từ tuyến 25 điểm cuối đến đường Nội đồng Yên Thành xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, hạng mục: San nền từ điểm đầu +125m
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Người ký duyệt Phạm Bình Minh
Tài liệu đính kèm qd_1219_20181224040155711710.pdf
Văn bản mới