Chỉ thị về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng
Số ký hiệu văn bản Chỉ thị về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám
Ngày ban hành 09/04/2018
Ngày hiệu lực 09/04/2018
Trích yếu nội dung Chỉ thị về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 5b75f0a95c41362d7562bda4aa37324b180409092843166526CTHU.pdf
Văn bản mới