Chỉ thị về việc đẩy mạnh ngăn chặn, giải quyết tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống
Số ký hiệu văn bản 0
Ngày ban hành 09/04/2018
Ngày hiệu lực 09/04/2018
Trích yếu nội dung Chỉ thị về việc đẩy mạnh ngăn chặn, giải quyết tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống
Hình thức văn bản Khác
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm fccd7bbac5bbc3c5e62e37cf225112c9180409092723907825CTHU.pdf
Văn bản mới