Kế hoạch nghiên cứu, biên soặn, xuất bản lịch sử Đảng, địa phương, đơn vị giai đoạn 2018 - 2020
Số ký hiệu văn bản 0
Ngày ban hành 09/04/2018
Ngày hiệu lực 09/04/2018
Trích yếu nội dung Kế hoạch nghiên cứu, biên soặn, xuất bản lịch sử Đảng, địa phương, đơn vị giai đoạn 2018 - 2020
Hình thức văn bản Khác
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 667d926ef8d926ffb0746b26b817c0f91804090943084143111KHHU.pdf
Văn bản mới