Thông báo kết luận Hội nghị lần thứ mười bốn Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Bàn khóa XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số ký hiệu văn bản 527-TB/HU
Ngày ban hành 28/08/2018
Ngày hiệu lực 28/08/2018
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận Hội nghị lần thứ mười bốn Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Bàn khóa XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Hình thức văn bản Thông báo kết luận
Lĩnh vực Xây dựng Đảng
Người ký duyệt Đặng Xuân Phương
Tài liệu đính kèm 527_TBHU.pdf
Văn bản mới