Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 30/1/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng"
Số ký hiệu văn bản 197-KU/HU
Ngày ban hành 17/04/2019
Ngày hiệu lực 17/04/2019
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 30/1/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng"
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chỉ Thị
Người ký duyệt Trần Thị Việt
Tài liệu đính kèm 197_KHHU.pdf
Văn bản mới