Hướng dẫn tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã
Số ký hiệu văn bản 60-HD/HU
Ngày ban hành 12/06/2019
Ngày hiệu lực 12/06/2019
Trích yếu nội dung Hướng dẫn tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tuyên truyền
Người ký duyệt Trần Thị Việt
Tài liệu đính kèm 60_HDHU.pdf
Văn bản mới