Năm 2020 huyện Văn Bàn phấn đấu có 24 sản phẩm chủ lực (OCOP)

         Chương trình mỗi địa phương một sản phẩm chủ lực (gọi tắt là OCOP) là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Đây được coi là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của Chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện.

         Sau hơn 2 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm chủ lực”, toàn huyện mới có có 02 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn, trong khi đó Văn Bàn là địa phương có nhiều sản phẩm thế mạnh. Vì vậy, Văn Bàn đang đề ra các giải pháp cụ thể, tập trung nguồn lực, cùng sự vào cuộc tích cực hơn từ các cơ quan chuyên môn và các địa phương. Theo kế hoạch, năm 2020, huyện Văn Bàn phấn đấu có 24 sản phẩm OCOP, trong đó 21 sản phẩm thuộc ngành thực phẩm, 2 sản phẩm thuộc ngành thảo dược, 1 sản phẩm thuộc ngành đồ uống.

         Để đạt được chỉ tiêu trên, huyện chỉ đạo ngành nông nghiệp và các xã, thị trấn tập trung vào nhóm các giải pháp cụ thể là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá giới thiệu sản phẩm; Rà soát xây dựng uy hoạch, phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống; Trú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Có chính sách thu hút cán bộ có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao; Phát triển khoa học công nghệ gắn liền với bảo vệ môi trường; Huy động nguồn lực, trong đó nguồn lực chính được huy động từ cộng đồng,…

         Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm chủ lực” không chỉ mang ý nghĩa về phát triển sản xuất mà còn giúp các xã, thị trấn trên địa bàn huyện giải quyết những vấn đề quan trọng trong giảm nghèo, tạo việc làm, phát huy tính sáng tạo, chủ động của người dân. Đây được coi là hướng đi đúng và trúng trong việc lan tỏa thương hiệu địa phương, tăng cường năng lực cạnh tranh trên thị trường và quan trọng nhất là nâng cao thu nhập cho người nông dân, góp phần tích cực hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

 

Mạnh Lộc, Trung tâm VHTT-TT

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 247
  • Trong tuần: 1,299
  • Tất cả: 606,147
Đăng nhập