Xã Dần Thàng chung sức xây dựng nông thôn mới

         Hưởng ứng lời kêu gọi thi đua ái Quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, cán bộ, nhân dân xã Dần Thàng đoàn kết, chung sức, chung lòng, phát huy tinh thần hưởng ứng tích cực phong trào thi đua“ Chung sức xây dựng nông thôn mới” .

         Xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới là tập trung phát triển kinh tế nông thôn, tăng  thu nhập của người dân, đầu tư xây dựng và nâng cấp kết cấu hạ tầng nhất là giao thông, thuỷ lợi, trường học, các công trình phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần cho người dân, bảo vệ môi trường sinh thái. Coi việc xây dựng nông thôn mới vừa là mục tiêu, yêu cầu của  phát triển bền vững vừa là nhiệm vụ cấp bách và là chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng mang tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta. Năm 2019 xã Dần Thàng được cấp trên hỗ trợ, đầu tư đổ bê tông đường nông thôn, tuyến đường nhánh thôn Nậm Mười với chiều dài 1,08km.

Đc Lương Văn Hưng - Bí thư đảng ủy xã tham gia đổ đường

         Ngày mùng 10 và 11 tháng 3 năm 2020 Đảng ủy, HĐND-UBND, UBMTTQ xã, các ban ngành đoàn thể xã và nhân dân nhân dân thôn Nậm Mười tham gia đổ bê tông tuyến đường trong 2 ngày với sự chung sức, chung lòng đã đổ được 60m đường bê tông. Bên cạnh góp công, góp sức Đảng ủy và chính quyền xã đã vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn ủng hộ tiền mặt được 81.000.000 đồng và đang tiếp tục vận động các tập thể, cá nhân, hộ gia đình chung tay ủng hộ công sức và tiền để hoàn thành tuyến đường còn lại khoảng 250m xong trước ngày 30/3/2020.

Cán bộ xã  và nhân dân trong thôn Nậm Mười tham gia đổ bê tông đường

         Đến thời điểm này xã Dần Thàng đã được UBND Huyện quyết định công nhận hoàn thành 10/19 tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới gồm các tiêu chí: TC1 Quy hoạch; TC 3 thủy lợi; TC 7 Cơ sở hạ tầng thương mại; TC 8 Thông tin và truyền thông; TC 9 nhà ở dân cư; TC 12 Lao động có việc làm; TC13 Tổ chức sản xuất; TC 15 Y tế, TC 18 Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; TC19 Quốc phòng và an ninh.

Cán bộ và nhân dân xã Dần Thàng chung tay xây dựng đường giao thông nông thôn

         Xây dựng nông thôn mới vai trò của người dân, sự đóng góp của cả cộng đồng là quyết định nhất. Chính vì vậy việc phát huy sức mạnh của người dân trong tham gia cùng với địa phương phải được quan tâm. Hiện nay, Đảng bộ, chính quyền xã đang nỗ lực phát huy sức mạnh tổng hợp, triển khai các chương trình, tạo sự đồng thuận cao trong cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân, tạo mọi điều kiện để thu hút đầu tư nhằm sớm hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Vì đây là chương trình mang tính toàn diện do đó đòi hỏi phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị - xã hội và nhân dân. Chính vì vậy ngoài sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn từ đầu tư của Tỉnh, huyện, địa phương còn huy động sự đóng góp của nhân dân. Bên cạnh đó, xã cũng tập trung thực hiện tốt cơ chế, chính sách về xây dựng nông thôn mới; huy động tổng lực các nguồn vốn cho việc thực hiện các đề án. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn doanh nghiệp, vốn nhân dân đóng góp và các nguồn vốn khác.

         Thực hiện quy trình xây dựng nông thôn mới xã cũng đã tiến hành kiểm tra hiện trạng, phấn đấu xây dựng thành công xã về đích nông thôn mới năm 2021đạt 19/19 tiêu chí quốc gia. Có thể nói trên bước đường phát triển và phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, quá trình triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn song Đảng bộ và nhân dân xã đang quyết tâm phấn đấu không ngừng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị - xã hội, cùng chung sức xây dựng nông thôn mới. Bằng tất cả sự quyết tâm và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ tích cực từ phía người dân, chắc chắn rằng Dần Thàng sẽ hoàn thành 9 tiêu chí còn lại vào năm 2021.

 

                                           Hà Văn Tiềm - UBND xã Dần Thàng

Hà Văn Tiềm - UBND xã Dần Thàng
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 421
  • Trong tuần: 421
  • Tất cả: 610,418
Đăng nhập