Tín hiệu tích cực từ công tác tuyên vận với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Văn Bàn

           Với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và cách làm sáng tạo của cấp ủy chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở, công tác tuyên vận năm 2019 tại huyện Văn Bàn tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của toàn huyện. Có 19/21 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chính trị năm 2019 đã đề ra. Chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh đạt kết quả cao, số tiêu chí hoàn thành nông thôn mới trên địa bàn huyện 312 tiêu chí, bình quân 14,2 tiêu chí/xã.

         Huyện ủy Văn Bàn luôn xác định công tác tuyên vận là nhiệm vụ của Đảng, cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở cùng thực hiện. Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác Tuyên vận, phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Chỉ đạo đảng uỷ xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên vận năm 2019, đưa công tác tuyên vận vào chương trình công tác năm của đảng ủy; thường xuyên rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên vận, đặc biệt là đồng chí phó ban tuyên vận chuyên trách. Chỉ đạo ban tuyên vận, tổ tuyên vận thực hiện công tác tuyên vận theo đúng Quy định số 11-QĐ/TU ngày 26/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; chú trọng và tăng cường việc nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo gắn với tuyên truyền, vận động nhân dân sản xuất, xây dựng nông thôn mới.

         Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn ban tuyên vận các xã, thị trấn thường xuyên truy cập Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy và Cổng thông tin điện tử Huyện ủy để tra cứu văn bản, tài liệu tuyên vận hằng tháng đồng thời viết tin bài tuyên truyền về công tác tuyên vận đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Huyện ủy. Các cơ quan, đơn vị của huyện đã viết và đăng tải trên 30 tin, bài về hoạt động tuyên vận trên Cổng thông tin điện tử Huyện ủy. Trong năm, Đảng ủy các xã, thị trấn đã chỉ đạo Ban tuyên vận tổ chức hiệu quả 276 hội nghị công tác tuyên vận với sự tham gia của hơn 15.456 lượt người, triển khai 66 tin thời sự của huyện về hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, hoạt động của các cơ quan cấp huyện…, 12 chuyên đề tuyên truyền pháp luật, 33 chuyên đề về các vấn đề khác. Qua hội nghị tuyên vận giúp cho các đồng chí trong Ban tuyên vận, tổ tuyên vận, TDP được cung cấp thông tin thời sự thế giới, trong nước, địa phương, đồng thời được trao đổi và giải đáp những khó khăn vướng mắc ở cơ sở trong quá tổ chức thực hiện tại thôn bản, Nhân dân được nghe về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; phát huy sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện Chương mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đặc biệt là 2 xã Dương Quỳ và Liêm Phú phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019.

Buổi tuyên truyền tại tổ tuyên vận thôn Nà Bay, xã Làng Giàng

         Sự hoạt động hiệu quả của công tác tuyên vận trên địa bàn huyện đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của toàn huyện trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa..trồng cây vụ 3, cánh đồng 1 giống… đặc biệt là phong trào chung tay xây dựng Nông thôn mới được lan tỏa tới từng người dân, từng hộ gia đình, nhân dân ra sức thi đua sản xuất nâng cao thu nhập, tích cự vệ sinh đường làng ngõ xóm, đóng góp công sức, hiến đất làm đường giao thông nông thôn…

Nhân dân biểu quyết thống nhất làm đường giao thông nông thôn

Nhân dân căng dây, hiến đất làm đường

         Năm 2019, Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 64.749 tấn, giá trị sản phẩm bình quân/ha đất canh tác đạt 74,4 triệu đồng/ha. Thu nhập bình quân đầu người (GRDP) ước đạt 39,8 triệu đồng, tăng 14% so với năm 2018 (34,75 triệu đồng năm 2018. Chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh đạt kết quả cao, số tiêu chí hoàn thành nông thôn mới trên địa bàn huyện 312 tiêu chí, bình quân 14,2 tiêu chí/xã. Trong năm 2019 làm mới được 65km, trong đó thực hiện khối lượng chuyển tiếp từ năm 2018 sang năm 2019 là 11,04 km, thực hiện kế hoạch năm 2019 được 53,96km/95,69km đạt 50,4% KH (đường BTXM thi công được 29,72km/51,71km,đường cấp phối thi công được 24,24km/43,98km). Xây dựng 808/795 nhà tiêu hợp vệ sinh, 440/430 chuồng nuôi nhốt gia súc, đào mới 1.280/1.252 hố rác, 26/12 mô hình nhà sạch vườn đẹp.....

         Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, sự vào cuộc tích cực của Ban tuyên vận xã, tổ tuyên vận thôn, bản, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở với nhiều hình thức tuyên truyền: Qua hệ thống loa truyền thanh, gặp gỡ trự tiếp, qua các buổi nói chuyện của già làng, người có uy tín trong cộng động dân cư…..Với phương châm tuyên truyền “mưa dầm thấm lâu”, một lần tuyên truyền, vận động, thuyết phục chưa được lại tuyên truyền tiếp đến khi dân hiểu, dân nghe, dân đồng thuận nhất trí …nhiều hộ gia đình đã tự nghuyện hiến hàng nghìn m2 đất để mở đường, làm đường, xây trường học….( chỉ riêng đường nội đồng Tông Pháy, xã Dương Quỳ đi qua 3 thôn, 37 hộ dân có con đường đi qua đã tự nguyện hiến 6.493,5m2. Trong đó: đất ruộng: 6.433,5 m2, đất vườn: 337 m2, đất ao: 300 m2, hộ hiến nhiều nhất là 445 m2 cả 3 loại đất ruộng, đất ao, đất vườn…); Nhân dân thôn Ỏ, xã Liêm Phú hiến  hơn 5,760 m2 đất, nhân dân thôn Khổi Mèo, xã Liêm Phú hiến đất  hơn 4.800 m2 đất….

         Công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt, duy trì và phát huy di sản, di tích văn hóa, bản sắc văn hóa dân tộc. Có 14.892gia đình đạt gia đình văn hóa, 157 thôn, bản đạt thôn, bản văn hóa, toàn huyện duy trì 86 cơ sở giáo dục, chất lượng giáo dục, chất lượng học sinh tham dự các cuộc thi, kỳ thi học sinh giỏi có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia được quan tâm chỉ đạo, toàn huyện có 71/85 trường học đạt chuẩn quốc gia, chất lượng học sinh tốt nghiệp THPT đạt 97,3%.

         Kết thúc năm 2019, có thêm 02 xã (Dương Quỳ, Liêm Phú) hoàn thành xây dựng NTM (lũy kế hết năm 2019 toàn huyện có 10 xã hoàn thành nông thôn mới(Văn Sơn, Hòa Mạc, Khánh Yên Thượng, Khánh Yên Trung, Khánh Hạ, Võ Lao, Tân An, Làng Giàng, Dương Quỳ, Liêm Phú). 

          Với việc xác định: Công tác tuyên vận do Đảng lãnh đạo, cả hệ thống chính trị cùng toàn thể nhân dân cùng thực hiện, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy các cấp trong chỉ đạo thực hiện công tác tuyên vận. Năm 2019, với những kết quả đã đạt được càng khẳng định thêm ý nghĩa, vai trò của công tác tuyên vậnđối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới là hết sức quan trọng. Làm tốt công tác tuyên vận sẽ hiện thực hóa được “ý Đảng – lòng dân” tạo khối sức mạnh đoàn kết toàn đảng, toàn dân chung tay thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.

 

Lê Dũng Mạnh- Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Lê Dũng Mạnh- Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 456
  • Trong tuần: 456
  • Tất cả: 610,453
Đăng nhập