Thực hiện đồng bộ các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn huyện Văn Bàn

Đến nay UBND huyện Văn Bàn đã công bố bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn 17 xã Tân An, Tân Thượng, Chiềng Ken, Nậm Mả, Võ Lao, Văn Sơn, Nậm Chày, Khánh Yên Trung, Nậm Dạng, Minh Lương, Khánh Yên Hạ, Liêm Phú, Thẩm Dương, Nậm Tha, Hòa Mạc, Sơn Thủy, Khánh Yên Thượng và đã thực hiện tiêu hủy 6.003 con lợn mắc bệnh của 1.061 hộ thuộc 115 thôn với tổng trọng lượng tiêu hủy là 277.273 kg.

Để tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người chăn nuôi trong công tác ngăn chặn, ứng phó với bệnh Dịch tả lợn Châu phi, ngày 10/10/2019 UBND huyện đã ban hành Công văn số 997/UBND-NLN về việc thực hiện đồng bộ các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu phi, qua đó yêu cầu UBND các xã, thị trấn: Thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của UBND huyện về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn. Coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, không được chủ quan, lơ là. Tổ chức thông báo cho các thôn (tổ dân phố), Nhân dân, đặc biệt là các hộ chăn nuôi lợn, kể từ ngày 01/10/2019, các hộ chăn nuôi lợn không thực hiện một trong các giải pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu phi, dẫn đến đàn lợn của hộ gia đình bị mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, yêu cầu tổ chức tiêu huỷ theo quy định, xong không xem xét hỗ trợ đối với số lợn mắc bệnh phải tiêu huỷ, bao gồm: Không làm hố khử trùng trước cổng vào hoặc lối vào khu vực chuồng trại chăn nuôi lợn; Hàng ngày không vệ sinh sạch sẽ thiết bị, dụng cụ chăn nuôi; chuồng trại từ mái, tường bao, nền chuồng, xunh quang chuồng trại; Không phun tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi theo tần suất quy định, đảm bảo việc khử trùng môi trường chăn nuôi; Không định kỳ rắc vôi bột xunh quanh chuồng trại, lối ra vào chuồng trại (mặt nền xunh quang chuồng trại, lối ra vào chuồng trại không được bảo phủ vôi bột, đảm bảo việc khử trùng); Nuôi, thả lợn chung với các gia súc, gia cầm khác; Không làm hàng rào ngăn cản sự xâm nhập của chó, mèo, vật nuôi khác vào khu vực chăn nuôi lợn; Không có biện pháp để ngăn chặn, diệt chuột ở khu vực chăn nuôi lợn; Không bố trí người chăn nuôi thường xuyên phù hợp với số tổng đàn. Để người không có phận sự thường xuyên ra, vào khu vực chăn nuôi; Tiếp tục tái đàn sau thời điểm có văn bản chỉ đạo của tỉnh (văn bản số 1152/SNN-CNTY, ngày 14/6/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp giảm đàn lợn và lập hồ sơ hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi); Cho lợn ăn thức ăn chưa qua xử lý nhiệt; Không khử phương tiện, thiết bị từ môi trường khác vào khu vực chăn nuôi hoặc người chăn nuôi không sử dụng trang phục, thiết bị bảo hộ đảm bảo việc khử trùng, ngăn chặn lây nhiễm nguồn bệnh từ nơi khác vào khu vực chăn nuôi lợn; Đối với các ổ bệnh Dịch tả lợn Châu phi đã phát sinh, có lợn bị tiêu huỷ trước đó, số lợn còn lại không được nuôi cách ly, thực hiện các biện pháp ngăn chặn sự xâm nhiễm của bệnh Dịch tả lợn Châu phi. Tuyên truyền các hành vi vi phạm liên quan đến công tác chăn nuôi và thú y trong lĩnh vực bảo vệ môi trường phải bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Thu gom, xủ lý chôn hủy ngay khi phát hiện xác động vật, sản phẩm động vật vứt ra môi trường trên địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ (Điểm a, Khoản 6, Điều 5).

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, thành viên BCĐ phòng, chống dịch, bệnh cây trồng, vật nuôi huyện kiểm tra, giám sát việc tiêu huỷ lợn bị mắc bệnh Dịch tả lợn Châu phi đảm bảo quy trình quy định, theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật. Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh, tăng cường tuyên truyền trên hệ thống sóng phát thanh các biện pháp chăn nuôi an toàn, phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi để người chăn nuôi tích cực tham gia thực hiện.

Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện phối hợp với các cơ quan chuyên môn huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, hội viên và Nhân dân về chủ trương yêu cầu tiêu huỷ bắt buộc, không hỗ trợ tiêu huỷ lợn bị mắc bệnh Dịch tả lợn Châu phi đối với các hộ gia đình không thực hiện đồng bộ các giải pháp trong chăn nuôi lợn, để lợn bị mắc bệnh Dịch tả lợn Châu phi kể từ ngày 01/10/2019.

Vương Thị Thảo - VP. HĐND&UBND

Vương Thị Thảo - VP. HĐND&UBND
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 473
  • Trong tuần: 1,124
  • Tất cả: 611,121
Đăng nhập