Quyết định về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua toàn diện năm 2023
Số ký hiệu văn bản 2057/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/12/2023
Ngày hiệu lực 22/12/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua toàn diện năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Vũ Hồng Phương
Tài liệu đính kèm danh-sach-kem-theo-quyet-dinh-ve-viec-khen-thuong-tap-the-ca-nhan-co-thanh-tich-tieu-bieu-trong-phong-trao-thi-dua-toan-dien-nam-2023.pdf
Văn bản mới
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI
Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND huyện Văn Bàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn
Điện thoại: 02143.822.170| Fax: 02143.822.170
Email: contact-vanban@laocai.gov.vn
image banner