Hướng dẫn tuyên truyền tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X
Số ký hiệu văn bản 89-HD/HU
Ngày ban hành 27/03/2023
Ngày hiệu lực 27/03/2023
Trích yếu nội dung Hướng dẫn tuyên truyền tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Xây dựng Đảng
Người ký duyệt Trần Thị Việt
Tài liệu đính kèm hd-89.pdf
Văn bản mới
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI
Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND huyện Văn Bàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn
Điện thoại: 02143.822.170| Fax: 02143.822.170
Email: contact-vanban@laocai.gov.vn
image banner