Thông báo kết quả xét duyệt phiếu đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Văn Bàn năm học 2022 -2023
Số ký hiệu văn bản Số: 138/TB-HĐTD
Ngày ban hành 06/03/2023
Ngày hiệu lực 06/03/2023
Trích yếu nội dung Thông báo kết quả xét duyệt phiếu đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Văn Bàn năm học 2022 -2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Vũ Hồng Phương
Tài liệu đính kèm danh_sach_2023030705020857357020230308080726286_signed.pdf
Văn bản mới