V/v đề nghị công bố danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, lần thứ 16, năm 2023
Số ký hiệu văn bản Số 36/HĐ XNGƯT
Ngày ban hành 27/01/2023
Ngày hiệu lực 27/01/2023
Trích yếu nội dung V/v đề nghị công bố danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, lần thứ 16, năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Đỗ Đăng Hảo
Tài liệu đính kèm cv_de_nghi_dang_ds_va_tt_thanh20230130074525692_signed.pdf
Văn bản mới