Tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" điểm cấp tỉnh năm 2022
Số ký hiệu văn bản Số: 1175-CV/HU
Ngày ban hành 03/11/2022
Ngày hiệu lực 03/11/2022
Trích yếu nội dung Tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" điểm cấp tỉnh năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Phí Công Hoan
Tài liệu đính kèm 0_1175_CVHU_20221104082020694690_20221104084818026_20221104030101459450_20221104043804898.pdf
Văn bản mới