V/v nâng cao chất lượng nộidung thông tin và chuyển đổi băng tần trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở
Số ký hiệu văn bản Số:1598/UBND-VX
Ngày ban hành 07/11/2022
Ngày hiệu lực 07/11/2022
Trích yếu nội dung V/v nâng cao chất lượng nộidung thông tin và chuyển đổi băng tần trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt Lương Thanh Hương
Tài liệu đính kèm Cong_van_nang_cao_chat_luong_n20221107082756931_Signed.pdf
Văn bản mới