V/v thông báo lịch tổ chức tập huấn về chuyển đổi số cho Tổ công nghệ số cộng đồng; Cấp CCCD, Định danh điện tử tại các xã đợt 2 năm 2022
Số ký hiệu văn bản Số: 1609/UBND-VX
Ngày ban hành 08/11/2022
Ngày hiệu lực 08/11/2022
Trích yếu nội dung V/v thông báo lịch tổ chức tập huấn về chuyển đổi số cho Tổ công nghệ số cộng đồng; Cấp CCCD, Định danh điện tử tại các xã đợt 2 năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt Lê Xuân Quỳnh
Tài liệu đính kèm Lich_to_chuc_tap_huan_ve_chuye20221109080832113_Signed.pdf
Văn bản mới