Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 của đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI,kỳ họp thứ9 của đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản Số: 317/KH-HĐND
Ngày ban hành 02/11/2022
Ngày hiệu lực 02/11/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 của đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI,kỳ họp thứ9 của đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Nguyễn Tất Thắng
Tài liệu đính kèm 1_KE_HOACH_TIEP_XUC_CU_TRI_TRU20221102022430485_Signed.pdf
Văn bản mới