V/v đôn đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nâng cao Chỉ số CCHC (Par Index) cấp huyện năm 2022
Số ký hiệu văn bản Số: 1592/UBND-TH
Ngày ban hành 03/11/2022
Ngày hiệu lực 03/11/2022
Trích yếu nội dung V/v đôn đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nâng cao Chỉ số CCHC (Par Index) cấp huyện năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Vũ Hồng Phương
Tài liệu đính kèm Cong_van_don_doc_202211030335020221104081350678_Signed.pdf
Văn bản mới