Quyết định về việc công nhận danh hiệu cho tập thể có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực” năm học 2021-2022
Số ký hiệu văn bản Số: 932/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/08/2022
Ngày hiệu lực 22/08/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc công nhận danh hiệu cho tập thể có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực” năm học 2021-2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Vũ Hồng Phương
Tài liệu đính kèm QĐ 932, ngay f22.8.22, Công nhận TT LĐTT NH 2021-2022.pdf
QĐ 932, Danh sách kèm theo QĐ.pdf
Văn bản mới