Quyết định về việc tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu đóng góp vào kết quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Bàn, giai đoạn 2002-2022
Số ký hiệu văn bản Số:805 /QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/07/2022
Ngày hiệu lực 06/07/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu đóng góp vào kết quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Bàn, giai đoạn 2002-2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Phí Công Hoan
Tài liệu đính kèm QĐ 805, ngay 6.7.2022 khen Ngân hàng chính sách.pdf
Văn bản mới