Quyết định về việc tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, nhiệm kỳ 2017-2022
Số ký hiệu văn bản Số:804 /QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/07/2022
Ngày hiệu lực 06/07/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, nhiệm kỳ 2017-2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Phí Công Hoan
Tài liệu đính kèm QĐ 804, ngày 6.7.22 khen cựu chiến binh gương mẫu.pdf
Văn bản mới