Quyết định về việc khen thưởng học sinh tiêu biểu xuất sắc năm học 2021-2022
Số ký hiệu văn bản Số: 758/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/06/2022
Ngày hiệu lực 14/06/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc khen thưởng học sinh tiêu biểu xuất sắc năm học 2021-2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Phí Công Hoan
Tài liệu đính kèm QĐ 758, 14.6.2022 khen bổ xung 1 học sinh NH 21-22.pdf
Văn bản mới